سرور

کامپیوتر با منابع قدرتمندتر و امکانات ارتباطی بیشتر به منظور میزبانی نرم افزارهای اشتراک است.

در حال نمایش 4 نتیجه